zip »
stopper »
digi »
fly »
fisso »
accessories »
ambiente »
soistes » NOVO!!
klik ramovi »
A - tabla »
oglasna tabla »
oznake kancelarija »
lumi, cristal, easy »
roll up »
pop up »
x banner »
jarboli »
svetleće reklame »
totemi »

 

 

izdvajamo!!

 
 
distancer, ukrasni sraf
 
     
 

leva

Univerzalni nosač za čeličnu sajlu. Montira se šrafom u podlogu. Sajla se pričvršćuje automatskim mehanizmom za "hvatanje". Debljina sajle je max. Ø2mm.

YLV1352AR
YLV1352CM

str. 200
KD kataloga 08-09

 

 

fly
   

fix

distancer, ukrasni sraf

Univerzalni nosač za čeličnu sajlu ili lanac. Sajla ili lanac se pričvršćuju sa dva zavrtnja. Debljina sajle je max. Ø2mm.

YF3045CM
YF3045AR

str. 190 KD katalog 08-09


distancer, ukrasni sraf distancer, ukrasni sraf
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

mobil

distancer, ukrasni sraf

Univerzalni nosač za čeličnu sajlu ili lanac. Sajla ili lanac se pričvršćuju sa dva zavrtnja. Debljina sajle je max. Ø2mm.

YM3050CM
YM3050AR

str. 190 KD katalog 08-09

distancer, ukrasni sraf distancer, ukrasni sraf

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

signhold

distancer, ukrasni sraf

Jednostrani nosač panela. Panel i sajla se fiksiraju zavrtnjima. Debljina sajle je max. Ø2mm. Maksimalna debljina panela je 4mm.

YSS1529CM
YSS1529AR

str. 191 KD katalog 08-09

distancer, ukrasni sraf distancer, ukrasni sraf
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

signhold double

distancer, ukrasni sraf

Dvostrani nosač panela. Panel i sajla se fiksiraju zavrtnjima. Debljina sajle je max. Ø2mm. Maksimalna debljina panela je 4mm.

YSD1544CM
YSD1544AR

str. 191 KD katalog 08-09

distancer, ukrasni sraf distancer, ukrasni sraf
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

pyramid

distancer, ukrasni sraf

Montirajte policu na sajlama. Pyramid vam to omogućava na jednostavan i siguran način.

YP2025CM
YP2025AR

str. 192 KD katalog 08-09

distancer, ukrasni sraf distancer, ukrasni sraf
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

lot

distancer, ukrasni sraf

Zategnite sajlu bez bušenja poda. Brzo i jednostavno pomoću tega (lot). Ubacite sajlu i mehanizam će je "uhvatiti".

YL40200CM
YL40200AR

str. 193 KD katalog 08-09

distancer, ukrasni sraf distancer, ukrasni sraf
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

rail

distancer, ukrasni sraf distancer, ukrasni sraf

Aluminijumska šina za "kačenje" sajle. Motira se na zid, pod ili plafon. Omogućava laku promenu pozicije zakačenih elemenata bez ponovnog bušenja podloge. Idealan za galerije, izložbe, ... i za sve gde je potrebno postaviti više elemenata uz što manje bušenja podloge. Dužina jedne šine je 2m.

YRAIL2040200

distancer, ukrasni sraf distancer, ukrasni sraf

str. 196-197 KD katalog 08-09

distancer, ukrasni sraf
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

leva

distancer, ukrasni sraf

Univerzalni nosač za čeličnu sajlu. Montira se šrafom u podlogu. Sajla se pričvršćuje automatskim mehanizmom za "hvatanje". Debljina sajle je max. Ø2mm.

YLV1352AR
YLV1352CM

str. 200 KD kataloga 08-09

distancer, ukrasni sraf distancer, ukrasni sraf
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

top

distancer, ukrasni sraf

Univerzalni nosač za čeličnu sajlu. Montira se šrafom u podlogu. Sajla se pričvršćuje automatskim mehanizmom za "hvatanje". Debljina sajle je max. Ø2mm.

YTP1340AR
YTP1340CM

str. 200 KD kataloga 08-09

distancer, ukrasni sraf distancer, ukrasni sraf
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

tengo

distancer, ukrasni sraf

Jednostrani nosač panela. Panel i sajla se fiksiraju zavrtnjima. Debljina sajle je max. Ø2mm. Maksimalna debljina panela je 4mm.

YTG1329AR
YTG1329CM

str. 202 KD kataloga 08-09

distancer, ukrasni sraf distancer, ukrasni sraf
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

hold

distancer, ukrasni sraf

Jednostrani nosač panela. Panel i sajla se fiksiraju zavrtnjima. Debljina sajle je max. Ø2mm. Maksimalna debljina panela je 10mm.

YHO1329AR
YHO1329CM

str. 202 KD katalog 08-09

distancer, ukrasni sraf distancer, ukrasni sraf